over philip

Philip de Roo

“Puurheid, weidsheid, een eindeloos landschap en de stilte. Fantastisch. Dat gevoel, van oerkracht en kwetsbaarheid ineen, raakte me diep van binnen.”


Het katern Tijd van de Trouw,
21 maart 2015.
Interview door Dana Ploeger.


Philip de Roo, geboren in 1985 te Voorschoten, kreeg op zijn 15e levensjaar in 2000 de opdracht van de toenmalige Z.K.H. Prins Willem-Alexander om namens het Wereld Natuur Fonds een maand naar Antarctica te gaan om onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit was naar aanleiding van zijn tomeloze inzet als Ranger bij het Wereld Natuur Fonds waarbij hij al zijn vrije tijd inzette in fondsenwervingsacties voor het WNF.

Sinds deze periode is Philip regelmatig naar het Noordpoolgebied gegaan voor onder andere projectondersteuning op het gebied van klimaatverandering en het maken van expedities waarbij thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen de grondslag vormden. In 2004 bereikte Philip door middel van een “Last Degree” de geografische Noordpool. In 2007 stak Philip de Groenlandse ijskap van oost naar west over, een 600 kilometer lange tocht. Deze tocht was ter voorbereiding van de expeditie in 2008, waarbij hij een doorsteek van zuid naar noord over de Groenlandse ijskap van 2500 kilometer maakte in 32 dagen, volledig klimaatneutraal. Dit gebeurde door middel van zonnecellen om apparatuur op te laden, windenergie om zich per kite voort te bewegen en biobrandstoffen om op te koken.

Naast de fysieke uitdaging van Philip’s poolexpedities assisteerde, begeleidde en initieerde hij projecten en expedities om de wetenschap te faciliteren en om de dialoog over het kwetsbare poolgebied tussen de lokale bevolking en het Westen te bevorderen. Zo was Philip assistent-expeditie leider van Ben & Jerry’s Climate Change College in 2006 en begeleider van de Nudge Leadership Challenge in 2012. Tijdens een storm op Groenland in 2008 kwam hij op het idee om de toenmalige Prins Willem-Alexander mee te nemen op expeditie. Hij werkte zijn idee samen met Marc Cornelissen uit en stond drie jaar later, in 2011, samen met de toenmalige Prins van Oranje op de Groenlandse ijskap. Bij deze “Missie Sila”, werd er een dialoog opgezet tussen de lokale Groenlandse bevolking, wetenschappers, ruimtevaarders, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. Ook begeleidde Philip expedities met onervaren deelnemers uit het bedrijfsleven waarbij teambuilding en het geven van een arctische ervaring centraal stond.

Naast zijn expedities in het Noordpoolgebied maakte Philip ook de vertaalslag naar Nederland. Zo ging Philip op “Expeditie Geluk”, waarbij hij in 62 dagen langs de Nederlandse grenzen liep, een tocht van 1650 kilometer. Tijdens deze expeditie vroeg Philip met zijn expeditie team aandacht voor de ruim 400.000 kinderen in Nederland, die ondanks onze welvaart, in ongelukkige omstandigheden opgroeien. Philip bezocht de burgemeesters van de steden waar hij langs kwam. Deze burgemeesters ontvingen een gelukwens van de voorgaande burgemeester en schreven zelf een gelukwens naar de volgende burgemeester die op de route lag. Zijn slede was gevuld met expeditie materiaal voor de twee maanden durende tocht, evenals met gelukstenen die hij onderweg uitdeelde aan kinderen en volwassenen om geluk te verspreiden.

Naast de reizen in het Noordpoolgebied heeft Philip ook veel (technische) klimervaring opgedaan in de Alpen. Zo heeft hij driemaal op de Mont Blanc gestaan, en al meer dan 25 4000ers (bergen hoger dan 4000 meter) beklommen. De diversiteit van fysieke prestaties van Philip maakte hem een zeer bekwame en ervaren outdoor deskundige.

"De zuiverheid en puurheid van het zuidelijke continent hebben Sindsdien een blijvende invloed op mij gehad als tiener."


De kracht en energie die ontstaat bij een team dat intensief moet samenwerken is groot. Zo ook bij projecten die soms moeilijk tot een goed einde te brengen zijn. Tijdens een expeditie kwam Philip geregeld dit soort momenten tegen en gaf de eigen mentaliteit en de teamspirit de doorslag hoe er mee om werd gegaan. Daar had Philip inmiddels veel ervaring mee.

Als ambassadeur van de Groene Voetstappen en Respect the Mountains probeerde Philip zich in te zetten voor een duurzamere samenleving. Middels zijn ambassadeurschap wilde Philip deze duurzame projecten stimuleren. Bij de Groene Voetstappen actie kunnen basisscholieren Groene Voetstappen verzamelen door op een duurzame manier naar school te gaan, zoals lopend, met de step of met de fiets. Philip gaf lezingen tijdens de Kinderklimaattop, die jaarlijks ter afsluiting van de Groene Voetstappen actie gehouden wordt. Ook verzorgde hij in 2009 en 2010 de aftrap van de Groene Voetstappen actie waaraan tienduizenden basisschool scholieren meededen.

Philip richtte WeNext op om de volgende stap naar een duurzamere samenleving te maken. In het dagelijks leven zette Philip de expeditiemetafoor om in lezingen en workshops. Hij vertaalde zijn expeditie ervaringen, aangevuld met indrukwekkend foto- en filmmateriaal, tijdens inspirerende lezingen naar het bedrijfsleven. Met authenticiteit, passie, energie, vastberadenheid en doelgerichtheid liet Philip zien dat persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap, op een eigen unieke manier belangrijk is om te zijn wie je bent en waar je bent. Motiverend, inspirerend, doelgericht en avontuurlijk!

Begin april 2015 vertrok Philip, samen met zijn vriend Marc Cornelissen, op een wetenschappelijke expeditie naar het poolgebied van Noord-Canada. Op 29 april 2015, vlak voor het einde van de expeditie, is hen een noodlottig ongeval overkomen. Wilt u een steunbetuiging achterlaten dan kan dat via: www.philipandmarc.com.

Expedities

 • 2011

  Missie Sila: groenland Lees verder…

 • 2010

  Mt.Forel Expedition: oostkust groenland Lees verder…

  Dye-II Expedition: westkust groenland Lees verder…

 • 2008
  Notice Expedition: oversteek van de Groenlandse IJskap van zuid naar noord. 2.500 km lang zonder tussentijdse bevoorrading. Lees verder…
 • 2007
  Notice Expedition: oversteek van de Groenlandse IJskap van oost naar west. In totaal 600 km. Lees verder…
 • 2006
  Assistent-expeditieleider op Groenlandse IJskap voor het Ben & Jerry’s Climate Change College. Lees verder…
 • 2005
  Problem Solver voor wetenschappelijke Noordpoolexpeditie ‘Pole Track’. Lees verder…
 • 2004
  Ski-expeditie ‘Last Dagree’ naar de geografische Noordpool. Lees verder…
 • 2000
  Als 15-jarige een zeiltocht gemaakt naar Antarctica namens het Wereld Natuur Fonds. Lees verder…